VIC – Crnogorac i Mađarica

VIC: Pop popravljao seljanku

VIC – Se..sanje