Tužilac Saša Jovanović kažnjen smanjenjem plate na pola godine

Ova odluka objavljena je na stranici Vijeća kao anonimizirana, ali na osnovu broja disciplinskog predmeta Detektor može potvrditi da je riječ o odluci koja se odnosi na tužioca Jovanovića

Visoko sudsko i tužilačko vijeće je, nakon usvojene žalbe Ureda disciplinskog tužioca, sarajevskom kantonalnom tužiocu Saši Jovanoviću izreklo mjeru smanjenja plate za 20 posto u periodu od šest mjeseci zbog više disciplinskih prekršaja, piše Detektor.ba.

Tužilac Saša Jovanović je konačnom odlukom proglašen odgovornim zbog “nemara ili nepažnje u vršenju službenih dužnosti”, “neizvršavanja uputstava nadređenog tužioca” i “namjernog davanja lažne, obmanjive ili nedovoljne informacije u vezi s prijavama za radno mjesto, disciplinskim stvarima, pitanjima unapređenja i napredovanja u službi ili bilo kojim drugim pitanjima koja su u nadležnosti Vijeća”.

Drugostepena disciplinska komisija preinačila prvostepenu odluku

Nakon razmatranja žalbe Ureda disciplinskog tužioca (UDT), Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) je konstatovalo da Drugostepena disciplinska komisija nije pravilno utvrdila sve okolnosti koje su od značaja za određivanje vrste i visine mjere, odnosno nije im dala odgovarajući značaj prilikom odlučivanja o smanjenu plate za 15 posto na period od šest mjeseci sarajevskom kantonalnom tužiocu Saši Jovanoviću.

“Vijeće cijeni osnovanim žalbeni prigovor kojim se ukazuje da izrečene blaže stegovne mjere nisu pozitivno uticale na tuženog, odnosno da izricanje stegovnih mjera nije imalo korektivno dejstvo na tuženog, te da ponašanje tuženog, uz činjenicu da se radi o ponovljenom ponašanju, ima višestruke posljedice, koje osim što se ogledaju na lični učinak, odražavaju se samim tim i na ugled, te sposobnost tuženog da stručno, savjesno, marljivo i efikasno obavlja funkciju tužitelja, pa između ostalog, iste utiču i na ukupne rezultate rada”, navodi se u odluci.

Drugostepena disciplinska komisija je preinačila prvostepenu odluku, te je tuženom Jovanoviću izrekla mjeru smanjenja plate za 15 posto na period šest mjeseci. Tužilac Jovanović je prvostepenom disciplinskom odlukom bio proglašen odgovornim za tri disciplinska prekršaja te mu je izrečena mjera smanjenja plate od 20 posto na period od šest mjeseci.

Olakšavajuća okolnost

Iako VSTV navodi da je Drugostepena disciplinska komisija donijela dobar zaključak uzimajući u obzir saradnju u postupku kao olakšavajuću okolnost za Jovanovića, u odluci stoji da je osnovana žalba UDT-a da je tome dat prevelik značaj.

Stoga Vijeće, kako se navodi u odluci, kao cijelina smatra da je Drugostepena komisija propustila da dâ odgovarajući značaj otežavajućim okolnostima prilikom izricanja disciplinske mjere koje su pravilno utvrđene od strane Prvostepene komisije.

Ova odluka objavljena je na stranici Vijeća kao anonimizirana, ali na osnovu broja disciplinskog predmeta Detektor može potvrditi da je riječ o odluci koja se odnosi na tužioca Jovanovića.