Istraživači otkrili da ChatGPT voli da ponavlja 25 viceva iznova i iznova

Nemački istraživači Sofija Jenc i Kristijan Kersting objavili su rad u kome su se fokusirali na sposobnost veštačke inteligencije (AI) da razume i generiše humor.

Analizirajući OpenAI jezički model, ChatGPT-3.5, otkrili su da je znanje ovog modela o humoru prilično ograničeno. Tokom testiranja, čak 90% od 1.008 generisanih je bilo istih 25 šala, što ih je navelo da zaključe da su odgovori verovatno naučeni i zapamćeni tokom obuke AI modela, a ne da su novi vicevi koje je četbot smislio.

Kroz seriju eksperimenata koji su se fokusirali na generisanje šala, objašnjenje i otkrivanje humora, istraživači su proučavali kako ChatGPT funkcioniše. Rezultati su pokazali da su varijacije u uputstvima imale primetan efekat, ali da su originalne kreacije retke i ponekad neodređene.

ChatGPT je uspeo da objasni suštinu 25 najčešće ponavljanih šala, pokazujući razumevanje igara rečima i dvosmislenosti. Ipak, borio se sa sekvencama koje nisu sledile naučene šablone i nije bio u stanju da prepozna kada šala nije smešna, nudeći umesto toga izmišljena objašnjenja.

Iako model ima određene sposobnosti u generisanju, objašnjavanju i prepoznavanju šala, Jenc i Kersting su zaključili da je njegov fokus na sadržaju i značenju humora, a ne samo na površinskim karakteristikama. Ovi kvaliteti se mogu iskoristiti za poboljšanje AI aplikacija za humor, ali istraživači upozoravaju da je još mnogo napretka potrebno da bi AI modeli dostigli potpuno razumevanje humora.

Jenc i Kersting planiraju da nastave sa proučavanjem humora u AI modelima i nadaju se da će u budućnosti imati priliku da procene sposobnosti novijeg OpenAI GPT-4 modela.

(Telegraf.rs)