Muharemović Mersija dobila 7 mjeseci robije: Lažirala diplomu da dobije posao

Općinski sud u Zenici postupajući po optužnici Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, dana 09.06.2023. godine donio je osuđujuću, prvostepenu i nepravosnažnu presudu protiv Muharemović Mersije zbog krivičnog djela krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH i

krivičnog djela ovjeravanje neistinitog sadržaja iz člana 375. stav 1. i 2. KZ F BiH u vezi sa članom 54. KZ F BiH, kojom joj je izrekao uvjetnu osudu kojom se optuženoj utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci, a koja kazna se neće izvršiti ukoliko optužena u roku od 2 (dvije) godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Na temelju člana 78. KZ F BiH optuženoj Muharemović Mersije izriče se sigurnosna mjera oduzimanja predmeta koji je upotrijebljen u činjenju krivičnog djela i to Original Diploma o završenoj Srednjoj školi, JU Srednja medicinska škola Tuzla, školska 2013/2014. godina, Tehnička škola, djelovodni broj …, redni broj u matičnoj knjizi …, u Tuzli, 27.06.2014. godine, na ime Muharemović Mersije (ovjerena Apostille pečatom dana 21.11.2018. godine u Tuzli od strane Općinskog suda u Tuzli br. …, sa 4 Svjedodžbe o završenom razredu za Muharemović Mersiju ( za I, II, III i IV razred Srednje medicinske škole, zanimanje medicinska sestra-tehničar djelovodnih brojeva …, red.brojeva u matičnoj knjizi …

Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) u vezi sa članom 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku F BiH, podižem optužnicu protiv,

MUHAREMOVIĆ MERSIJE rođena 1979. godine u mjestu Vranovići, grad Zenica, neosuđivana,što je,

1. Dana 04.04.2022. godine, u Zenici, upotrijebila lažnu javnu ispravu kao da je prava – diplomu o završenoj srednjoj medicinskoj školi sa zanimanjem „medicinska sestra- tehničar“, sa djelovodnim brojem … od 27.06.2014. godine, tako što je prilikom zaključivanja Ugovora o radu na određeno vrijeme sa JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK broj 2761/22 od 04.04.2022. godine, priložila navedenu lažnu diplomu izdatu na ime Muharemović Mersija od strane JU Srednja medicinska škola Tuzla, pod rednim brojem u matičnoj knjizi …, iako je bila svjesna da nije završila navedenu Srednju medicinsku školu i da upotrebljava lažnu diplomu, što je i htjela,

2. Dana 30.03.2022. godine na području grada Zenica, dovođenjem u zabludu službenika u Službi za opću upravu Grada Zenica, učinila da službenik iste Službe ovjeri fotokopiju lažne Diplome na njeno ime o završenoj srednjoj medicinskoj školi u JU Srednja medicinska škola Tuzla, djelovodni broj … od 27.06.2014. godine, što je ovaj i učinio ovjerivši istu pod brojem 10/1-05-10-15139/2022, a za koju je znala da je lažna, jer nikada nije završila školovanje u navedenoj školi, što je i htjela,

Dakle, pod tačkom 1. upotrijebila lažnu javnu ispravu kao da je prava, a pod tačkom 2. dovođenjem u zabludu nadležnog organa, učinila da on u knjizi ovjeri štogod neistinito što treba služiti kao dokaz u pravnom prometu,

čime je počinila: pod tačkom 1. krivično djelo krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, a pod tačkom 2. krivično djelo ovjeravanje neistinitog sadržaja iz člana 375. stav 1. i 2. KZ FBiH u vezi sa članom 54. KZ FBiH.