Podignuta optužnica protiv sudije Preršajnog suda u Loznici zbog primanja mita

Javno Tužilaštvo za organizovani kriminal je 5. maja 2023. godine podiglo optužnicu protiv okrivljenog sudije Prekršajnog suda u Loznici (Odeljenje Ljubovija) Zorana Mitrovića, zbog postojanja

opravdane sumnje da je u periodu od 24. do 9. decembra 2022. godine izvršio dva krivična dela primanje mita iz čl 367 KZ, krivično delo zloupotreba službenog položaja iz čl 359 KZ u sticaju sa krivičnim

delom falsifikovanje isprava iz čl 355 stav 2 u vezi stava 1 KZ Republike Srbije.

Optužnicom, koju je potvrdilo Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu obuhvaćen je i okrivljeni Živorad Petrović, kome se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u podstrekavanju iz čl 359 KZ stav 1 KZ i krivično delo falsifikovanje isprava iz čl 355 stav 2 u vezi stava 1 KZ Republike Srbije.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je zaključilo sporazume o priznanju krivičnog dela sa troje okrivljenih i to: Slavicom Stepanović za krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomaganju iz čl 359 stav 1 KZ u vezi sa čl 35 KZ, u sticaju sa krivičnim delom falsifikovanje isprava iz čl 355 stav 2 u vezi stava 1, a sve u vezi člana 60 KZ Republike Srbije.Stepanović je sklopila sporazum na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od pet meseci sa rokom proveravanja od dve godine.

Sporazum o priznanju krivičnog dela sklopili su Dušan Nikolić i Bojan Simeunović za krivična dela davanje mita iz čl 368 KZ. I njima je sporazumom izrečena kazna zatvora od šest meseci zatvora sa rokom

za proveravanje u periodu od 2 godine.

Protiv okrivljene Zorice Mitrović (supruge Zorana Mitrovića) doneta je naredba o obustavi postupka zbog nedostatka dokaza.

Na rešenje o potvrđivanju optužnice okrivljeni i njihovi branioci imaju pravo da izjave žalbu Apelacionom sudu u Beogradu. Okrivljeni sudija Mitrović se tereti da je u periodu od 24. marta 2022. do 9. decembra 2022. godine u dva navrata primio mito od osuđenih Bojana Simeunovića i Dušana Nikolića.

Okrivljeni sudija Mitrović se, takođe, tereti da je falsifikovao ispravu odnosno zapisnik o saslušanju osumnjičenog lica (koje nije ni bilo prisutno) u prekršajnom postupku zajedno sa svojom daktilografkinjom Slavicom Stepanović, na šta ga je podstrekao sada okrivljeni Živorad Petrović, a čime je sudija Zoran Mitrović zloupotrebio službeni položaj.

(Telegraf.rs)