Znate li o kojoj je banci reč: Nastala je spajanjem dve banke pre godinu dana i već je jedna od najpoznatijih

Spajanje ove dve banke trajalo je ukupno 430 dana, tokom kojih je više od 500 zaposlenih i eksternih partnera uspešno mapiralo i integrisalo sve procese i organizacione delove. Formirana je jedna od najvećih mreža ekspozitura i bankomata u Srbiji, a rebrendirano je gotovo 186 ekspozitura, 250 bankomata i 200 aplikacija. O svakom ključnom koraku ovog složenog procesa redovno je informisano milion klijenata obe banke, zbog čega je u stručnim krugovim okarakterisan kao “primer uspešnog bankarskog spajanja”.

Zahvaljujući integraciji nova banka je objedinila je 4,7 milijardi evra vrednu zajedničku aktivu, oko milion aktivnih klijenata, preko 25 procenata veći kreditni portfolio, kao i značajno više proizvoda i usluga.

Uprkos izazovnom tranzicionom periodu uspela je da ostvari snažan napredak u svim ključnim segmentima poslovanja i zabeleži duplo bolji poslovni rezultat u odnosu na prethodnu 2021. godinu. Za kratak vremenski period, nadmašila je zavidan uspeh integracije i prvo poglavlje u istoriji nove banke, ispisala rezultatima iznad svih planova i predviđanja.

Ostala je pouzdan oslonac građanima u rešavanju važnih životnih pitanja, odbranila poziciju apsolutnog tržišnog lidera u agro kreditima i bezuslovnoj podršci poljoprivrednicima, i potvrdila da je privreda prepoznaje kao strateški važnog partnera.

Neposredno nakon spajanja, nastavila je da investira u lokalno tržište, i izdvojila se kao prva banka u Srbiji, koja je najavila da će čitavu mrežu bankomata zameniti multifunkcionalnim aparatima najnovije generacije. To znači da će ukupno 300 novih mašina ove banke imati sve funkcionalnosti koje moderan život i poslovanje zahtevaju, poput uplate pazara, integracije svih kanala, contactless funkcije, QR čitača ili uplate i isplate u evrima.

Kao članica najveće regionalne grupacije, nastoji da inicira sistemske promene ka održivijoj budućnosti čitavog regiona. Njene društveno odgovorne aktivnosti su sveobuhvatne i kreću se od aktivnog učešća u cirkularnoj ekonomiji, ESG inicijativama, podršci mladima, lokalnim biznisima, umrežavanju, organskom uzgoju i olakšavanju poslovanja za sve poslovne subjekte u regionu.

Znate li o kojoj je banci reč?

Tako je, reč je o novoj članici NLB Grupe NLB Komercijalnoj banci, koja je u maju prošle godine nastala kao rezultat jedne od najuspešnijih bankarskih integracija u regionu – spajanja NLB i Komercijalne banke!

(Telegraf.rs/PR)