Alfa BK Univerzitet: Počeo konkurs za upis studenata u školsku 2023/24. godinu

Dragi budući studenti,

Dobro došli na Alfa BK Univerzitet, prvi privatni univerzitet u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope. Osnovan pre punih 30 godina pod prepoznatljivim imenom “Braća Karić”, Univerzitet je tokom čitavog svog postojanja negovao i razvijao kvalitetan profesorski kadar, savremene i u praksi primenljive studijske programe, prilagođene tržištu i zanimanjima budućnosti, administraci­ ju u službi studenata, kao i najsavremenije uslove za studiranje i naučnoistraživački rad.

Nalazimo se u centru Novog Beograda, na adresi Bulevar maršala Tolbuhina br. 8, u najsavremenijem prostoru spremnom da pruži vrhunske mogućnosti za razvoj svakog pojedinačnog studenta. U proteklom periodu je na Alfa BK Univerzitetu diplomiralo više od 25.000 studena­ ta, koji su stečena znanja i veštine dokazali u domaćim i inostranim multinacionalnim kompanijama, na najvažnijim pozicijama u privre­ di. Za prethodnih 30 godina bili smo rasadnik obrazovanih i visokokvalitetnih kadrova iz različitih naučnih oblasti, a diplomirani studenti koji su zaposleni širom Evrope naša su prva preporuka.

Na Alfa BK Univerzitetu vas očekuje širok izbor različitih naučnih oblasti i akreditovanih studijskih programa. U sastavu Alfa BK Univerziteta nalazi se 5 fakulteta i to Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Fakultet za menadžment u sportu, Fakultet informa­cionih tehnologija, Fakultet za strane jezike, Fakultet za matematiku i računarske nauke, kao i Akademija umetnosti. Sa preko 20 akredi­tovanih studijskih programa na svim nivoima akademskih studija, svako može da kreira svoj razvojni put, budućnost i poslovnu karijeru prema sopstvenim željama u oblasti koju voli.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Akademija umetnosti, Beograd. Informacije o nazivima studijskih programa, broju studenata koji se upisuju i školarini dostupne su na sajtu Akademije umetnosti www.akademijaumetnosti.edu.rs.

1. Školarina studijskih programa osnovnih akademskih studija iznosi 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

2. Za prijave u predupisnom roku školarina iznosi 1.200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (diploma i svedo­čanstvo sva četiri razreda srednje škole), položen prijemni ispit i uplaćena prva rata školarine u skladu sa odlukom Univerziteta.

Rangiranje kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha iz prethodnog školovanja (40 poena) i rezultata na prijemnom ispitu (60 poena).

Prilikom prijave na konkurs kandidati dostavljaju dokumenta za upis, nakon čega se organizuje prijemni ispit i vrši upis kan­ didata.

Sve potrebne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti putem e­mail adrese: [email protected] ili na telefon: 011/26­74­164 i 063/44­66­99.

(Telegraf.rs/PR)