Grad Zenica gradi bazen vrijedan skoro 9 miliona KM

Nakon što je završen konkurs za izradu idejnog rješenja objekta zatvorenog olimpijskog bazena, Grad Zenica objavio je javni poziv za izvođenje radova na izgradnji objekta sa pratećim sadržajima – I faza.

Procijenjena vrijednost javne nabavke, bez uključenog PDV-a je 8.998.000,00 KM. Rok za izvođenje radova je 12 mjeseci.

Prva faza radova uključuje izvođenje grubih građevinskih radova (zemljani radovi, betonski i armiranobetonski radovi, dio zidarskih radova na zatvaranju objekta, postavljanje čelične konstrukcije, krovopokrivački radovi, dio instalaterskih radova vezanih za postavljanje instalacija ispod kontra ploče objekta), koji su definisani tehničkom dokumentacijom.

Podsjećamo, lokacija na kojoj je predviđena izgradnja objekta zatvorenog bazena je u sklopu postojećeg kompleksa otvorenih bazena.

Osnovni sadržaji u sklopu objekta zatvorenog olimpijskog bazena su bazen dimenzija 50x25m i manji bazen za rasplivavanje dimenzija 25×12,5m.

U sklopu objekta su predviđeni svi prateći sadržaji vezani za funkciju bazena, te dodatni ugostiteljski sadržaji, fitness i wellness centar koji će omogućiti da kompleks bude u funkciji tokom cijelog dana, svaki dan u godini.

Pored zatvorenog olimpijskog bazena i malog bazena za rasplivavanje, standardi takmičarskog sporta iziskuju i izgradnju adekvatnog broja parking mjesta uz bazen.

Objekat zatvorenog bazena je lociran na način da ne ugrožava funkciju postojećih otvorenih bazena.

U drugoj fazi planirana je rekonstrukcija postojećih otvorenih bazena u aqua park, čime će ovaj kompleks dobiti svoju punu funkciju, primjerenu potrebama građana Zenice, piše Akta

Otvaranje prispjelih ponuda bit će upriličeno 14. jula