Ispruži ruku, pomozi: Mesta na kojima se može dati krv

Dobrovoljni davaoci krvi nju danas mogu da daju u Beogradu, Loznici i Vladimircima. 

Debrc, autobus od 9 do 14 časova

Vukov dom kulture od 10 do 16 časova

Biblioteka „Despot Stefan Lazarević“ od 10 do 16 časova

Zuhlke Engineering d.o.o. od 10 do 15 časova

Crveni krst od 9 do 14 časova

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18 do 65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Osoba treba da bude zdrava i dobrog opšteg stanja, teža od 50 kilograma, da joj je telesne temperatura do 37 stepeni. Interval između davanja krvi je 3 meseca (12 nedelja) za muškarce i 4 meseca (16 nedelja) za žene.

Davalac krvi u Srbiji ima u proseku 38 godina, stalno je zaposlen i ima porodicu.

(Telegraf.rs)