Karcinomi koji se javljaju kod žena stižu bez najave: Redovni pregledi čuvaju život

Kanceri reproduktivnih organa kod žena su sve češći i odnose veliki broj života, iako je ove podmukle bolesti moguće otkriti i lečiti u samom začetku.

O faktorima rizika, simptomima, dijagnostici i lečenju kancera materice i jajnika razgovarali smo sa stručnjacima iz Klinike Papić.

Materica (lat. uterus) kao centralni organ ženskog reproduktivnog sistema predstavlja mišićno-sluzokožni organ čija je primarna funkcija mesto razvitka trudnoće neposredno posle same oplodnje koja se dešava u jajovodima.

Po građi ima oblik kruške.

Druga ne manje važna funkcija materice odvija se u hormonski kontrolisanom oticanju menstrualne krvi, kao i regulaciji debljine njenog jedinog promenljivog sloja (unutrašnjeg sloja – endometrijuma) koji je u raličitim fazama ciklusa različite i debljine.

Vrlo važan organ koji se antomski nastavlja na matericu je grlić materice (lat. cervix). Cilidričnog je oblika i prekriven je slojem pločastog epitela. Uloga mu je u samom začeću i tokom porođaja. Smatra se jednim od najvažnijih organa ženskog reproduktivnog trakta.

Promene koje mogu da nastanu prvobitno na površini grlića materice (egzocerviksu) ogledaju se u promenama na ćelijama epitelnog tkiva grlića materice.

Promene su najčešće uzrokovane upornim i dugotrajnim infekcijama HPV virusom, kao i dugotrajnim nelečenim bakterijskim infekcijama koje u većini situacija, bez prethodno velikih tegoba koje bi osoba mogla osetiti, mogu izazvati prvo zapaljenske promene na ćelijama grlića, a kasnije i promene u strukturi samih ćelija epitela cerviksa.

Humani papiloma virus sa mnogo različitih serotipova, a najčešće visokorizični tipovi imaju izuzetno veliki onkogeni potencijal.

Prilikom sistematskog rutinskog pregleda u skopu redovne kontrole jednostavno se uzorkuje epitel grlića materice (test Papanukolau, HPV tipizacija), kao i preventivnim kolposkopskim pregledom (mikroskopski pregled grlića materice). Dosta pomažu u praćenju i kontroli prvih promena.

Papanikolau je najjednostavniji i najmanje invanzivan metod dokazivanja pravilnog ili nepravilnog rasporeda slojeva ćelija grlića materice. Jednostavnim bojenjem i mikroskopskim pregledom citolog može postaviti početnu dijagnozu o eventualnim promenama na epitelu.

Dalje, citolog daje preporuku daljih kontrola i preporuku daljeg lečenja ukoliko je to potrebno.

Predispoziciju za nastanak karcinoma grlića materice imaju, nažalost, žene mlađe životne dobi, žene oslabljenog imuniteta (bolesti imuniteta, HIV infekcija itd..) i osobe koje su rano stupile u intimne odnose i koje u toku života imaju veći broj partnera.

Istraživanja su dokazala da pušenje znatno povećava rizik od nastanka karcionoma grlića materice, ali je u velikoj meri značajna i genetska predispozicija.

Simptomi promena na grliću materice koji mogu ukazati na karcinom javljaju se najčešće u kasnijim fazama bolesti i svakako ih ne bi trebalo zanemariti.

Rutinskim kontrolama i analizom simptoma može se blagovremeno ustanoviti uzrok promena na epitelu grlića materice (HPV tipizacija, papa test, patohistološki pregled nakon biopsije.)

Pravovremeno otkrivanje svakako je najbolji mogući način suzbijanja raka grlića materice.

Samo lečenje kako blažih tako i težih promena na grliću materice je konzervativno (terapija vaginaletama), zatim hirurškim zahvatima (konizacijom – otkanjanjem dela grlića materice kako bi se sprečila transmisija karcinoma na dublje slojeve grlića, a naknadno i materice).

U određenim fazama bolesti neophodna je histerektomija koja podrazumeva hirurško odstranjivanje materice. Ovaj hirurški zahvat obično se radi u kombinaciji sa limfadektomijom (zahvatom koji podrazumeva odstranjivanje limfnih žlezda) u preponskom delu kako bi se sprečile metastatske promene u drugim delovima organizma.

Ukoliko se nedvosmisleno radi o kanceru grlića materice, primenjuju se metode zračenja, hemioterapije, kao i imunoterapija kao sve češći i sve uspešniji metod lečenja.

Najbolja moguća prevencija jednog od najinvanzivnijih karcinoma su svakako redovni ginekološki pregledi i kontrole, pravovremeno otklanjanje uzroka infekcija i promena životnih navika.

Najnovija istraživanja dokazuju da HPV kao jedan od najčešćih uzroka kancera grlića materice boravi u organizmu pre nego što se razviju prvi simptomi bolesti i do 10 godina, a od pojave prvih simptoma i promena ćelija papa testa koje nisu tretirane terapijom ili nekom daljom metodom za čak šest meseci mogu dovesti do rapidnog pogoršanja bolesti.

Karcinom jajnika jedan je od najsmrtonosnijih karcinoma ženske populacije. Karakterističan je za žene posle 35. godine života. Mogu biti beningni i maligni i tumori prolazne forme.

Zbog same strukture jajnika i njegove geneze nastanka širok je spektar nastanka i vrsta karcinoma jajnika koji samim tim otežavaju lečenje u kasnijim fazama bolesti.

Dijagnoza ove bolesti se postavlja prevashodno redovnim ginekološkim ultrazvučnim pregledima.

Zbog svoje anatomske pozicije kancer jajnika vrlo često može da daje metastaze na organima trbušne duplje, zbog čega tada prisutni simptomi mogu da budu zapravo tegobe digestivnog trakta.

Lečenje karcinoma jajnika sprovodi se pre svega hirurškim metodama odrstranjivanja jajnika, kontrolom hormona, hemioterapijom i terapijom zračenjem.

Zdravlje žene umnogome zavisi od zdravlja njenih ginekoloških organa. Kao i kod bilo kojih patoloških promena na reproduktivnim organima može odložiti sam postupak ostvarivanja potomstva i uticati trajno na gubitak mogućnosti za potomstvo.

Pravovremena rutinska ginekološka kontrola i zdrave životne navike svakako doprinose kompletnom ginekološkom zdravlju žene.

Tokom juna u Klinici Papić možete obaviti ginekološke preglede po cenama nižim od uobičajenih. Ginekološki paket koji uključuje ginekološki pregled, ginekološki ultrazvuk, kolposkopiju i nalaz PAPA testa i sekreta košta svega 3.500 dinara.

Na akciji je i ginekološki paket plus koji uz sve navedeno uključuje i dodatni ultrazvuk dojke, a cena je 4.500 dinara.

(Telegraf.rs)