Kuriri po paket stižu za manje od 4 sata: Podaci kažu da samo 7 odsto njih bude uručeno ispred zgrade

Prosečno vreme prenosa ekspres pošiljaka u Srbiji je 1,16 dana, objavilo je danas Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL).

RATEL je sproveo uporedno merenje i analizu parametara kvaliteta ekspres poštanskih usluga nad pet poštanskih operatora značajne tržišne snage. To su AKS Express, Bexexpress, City expres, D Express i JP Pošta Srbije Beograd.

Istraživanje je pokazalo da je prosečno vreme potrebno za uspostavljanje komunikacije sa operatorom kol centra, prilikom zahteva za preuzimanje pošiljke na adresi, 16 sekundi.

Prosečno vreme od podnošenja zahteva za preuzimanje pošiljaka do dolaska kurira na adresu je tri sata i 47 minuta. Takođe, 15,57 odsto zahteva za preuzimanje pošiljaka nije realizovano, ili je odbijeno odmah prilikom poziva Call centra ili kurir nije došao da preuzme pošiljku, a 87,29 odsto pošiljaka uručeno je u roku od jednog dana.

Merenje pokazuje i da je 0,18 odsto pošiljaka izgubljeno, 7,10 odsto pošiljaka nije uručeno na “vratima” primaoca već najčešće ispred stambene zgrade. Operatori su u velikom procentu od 83,33 odsto do 100 odsto omogućili usmerenje pošiljaka na alternativnu adresu – paketomat, poslovnicu i drugo, ili ponovnu dostavu, ukoliko primalac nije bio na adresi.

Od dela uzorka poslatih pošiljaka sa lomljivim sadžajem (10 odsto), evidentirane su četiri reklamacije zbog oštećenja, odnosno 1,9 odsto pošiljaka. Za 28,22 odsto pošiljaka evidentirano je vreme uručenja u roku od 60 minita na sajtu operatora u delu za praćenje pošiljaka.

Kvalitet usluge posmatran je kroz četiri osnovna kriterijuma: kvalitet u preuzimanju pošiljaka sa ekspres uslugom, kvalitet u fazi uručenja na adresi primaoca, način rešavanja reklamacija prilikom nezavisnog merenja, kvalitet IT korisničkog servisa, a sve je detaljno analizirano kroz 13 podkriterijuma.

Osnovni cilj sprovedenog merenja je da se korisnicima pruži uvid u kvalitet obavljanja ekspres usluga u Republici Srbiji, zatim da se operatorima posredno ukaže na eventualne “slabije tačke” u procesu pružanja usluga, kao i da ovi uporedni rezultati doprinesu podsticanju konkurencije na ovom tržištu, odnosno unapređenju kvaliteta usluga.

Posmatrano po regionima, najkraće vreme za uspostavljanje komunikacije sa operatorom kol centra bilo je u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji. Najkraće vreme od podnošenja zahteva za preuzimanje pošiljaka do dolaska kurira bilo je u Vojvodini, a najbolji procenat uručenja pošiljaka u definisanom roku evidentirano je Beogradu i u Južnoj i Istočnoj Srbiji.

Najveći procenat dostave pošiljaka na adresi korisnika “do vrata” stana evidentiran je u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji. Merenje i analiza kvaliteta ekspres usluga je aktivnost koja je definisana Akcionim planom za realizaciju Strategije razvoja poštanskih usluga u Republici Srbiji za period 2021-2025, kao jedna od mera za unapređenje konkurentnog tržišta i predstavlja novinu na tržištu poštanskih usluga Republike Srbije.

(Telegraf Biznis)