Telemach izgubio spor protiv BH Telecoma!

Okočan je dugotrajni spor pred Konkurencijskim vijećem BiH vođen još od 2017. godine koji je pokrenuo Telemach protiv BH Telecoma, a koji se ticao utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu.

Konkurencijsko vijeće odbilo je zahtjev Telemacha protiv BH Telecoma u vezi sa politikom cijena kao neosnovan.

Telemach je, naime, tvrdio da je BH Telecom koristeći svoj dominantan položaj bio u mogućnosti da finansira razvoj svoje mreže iz takozvanih monopolskih renti, kao i da koristi profit ostvaren u fiksnoj telefoniji kako bi unakrsno subvencionisao svoje druge usluge, konkretno svoju pay-TV ponudu, sa ciljem da se snagom sa dominantnog tržišta utiče na jačanje položaja na nedominantnim tržištima.

U konkretnom slučaju, naveo je Telemach u zahtjevu, radi se o specifičnom obliku zloupotrebe dominantog položaja tzv. Predatory pricing.

Nakon dugotrajnog postupka Konkurencijsko vijeće odbilo je zahtjev Telemacha, čime je izvršilo presudu Suda Bosne i Hercegovine iz 2019. godine kojom je Sud uvažio tužbu Telemacha i poništio Rješenje Konkurencijskog vijeća iz 2018. godine, te predmet vratio Konkurencijskom vijeću na ponovno rješavanje, prenosi Indikator.

Dvije kompanije vodile su više sporova koji se tiču zabranjenog ili monopolskog djelovanja na tržištu.