Tužilaštvo BiH predmet za zločine u Rajlovcu namjerava ustupiti Srbiji

Mile Stojanović, optuženi za zločin protiv civilnog stanovništva na području sarajevskog naselja Rajlovac, ponovo se nije pojavio na ročištu za izjašnjenje o krivnji, a Državno tužilaštvo je najavilo da će predmet ustupiti Srbiji.

Sudija za prethodni postupak Braco Stupar je rekao da se Sud u više navrata obraćao Ministarstvu pravde BiH, tražeći povratnu informaciju da li je optuženom Stojanoviću uručen poziv, međutim, nikada nisu dobili nikakve informacije, javlja BIRN.

“Obraćali smo se i Osnovnom sudu u Gornjem Milanovcu, te sudovima u Čačku. Međutim, niko nije potvrdio da je dobio poziv za optuženog Stojanovića“, rekao je sudija Stupar.

Tužilac Vladimir Simović je naveo da je Državno tužilaštvo već izdalo naredbu policijskim agencijama da saslušaju oštećene u pogledu imovinskopravnih zahtjeva, te će nakon toga predmet ustupiti pravosuđu Srbije.

“Kada se ta saslušanja završe, mi ćemo predmet uputiti“, rekao je Simović.

Miodrag Stojanović, branilac optuženog, naveo je da nikako nije uspio stupiti u kontakt sa svojim branjenikom i da podržava odluku Tužilaštva BiH.

Državni sud je ranije potvrdio optužnicu koja Stojanovića, bivšeg komandira autovoda Prve lake rajlovačke brigade Vojske Republike Srpske (VRS) tereti za učešće u oko 150 zatvaranja civila bošnjačke nacionalnosti, od kojih su dvojica preminula na području naselja Rajlovac kod Sarajeva. Kako se navodi, civili su podvrgnuti raznim oblicima fizičkog i psihičkog zlostavljanja, a jedan je odveden i teško pretučen u blizini objekta, nakon čega je preminuo. Njegovo tijelo je odvezeno na nepoznatu lokaciju i do danas nije pronađeno.

Tužilaštvo tereti Stojanovića i da je u junu 1992. naredio i omogućio odvođenje zatočenika na prinudne radove na borbene linije VRS-a u Žunovnici, gdje su bili izloženi smrtnoj opasnosti.

Sudija Stupar obavezao je tužioca Simovića da obavijesti Sud BiH kad proces saslušanja oštećenih bude okončan, kako bi se zakazalo naredno ročište.

Ranije je u dva navrata u ovom predmetu bilo bilo zakazano ročište za izjašnjenje o krivnji, ali se Stojanović nije pojavljivao.