Želite kupiti električni automobil: Evo kako da vam Vlada FBiH finansira sa 10.000 KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će i ove godine subvencionirati kupovinu električnih i hibridnih vozila. Objavili su koliko će dobiti novca oni koji ostvare pravo na subvenciju.

U prvom programu je riječ o subvencijama privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticajima pri kupovini električnih vozila u iznosu od 500.000 KM.

Korisnik subvencije po ovom programu može biti, kako su saopćili iz Vlade FBiH, privatno preduzeće i poduzetnik, obrtnik ili drugi samostalni djelatnik sa sjedištem u FBiH koji podnese zahtjev, dostavi dokumentaciju i ispunjava uslove u skladu s javnim pozivom te u trenutku podnošenja zahtjeva postoje raspoloživa budžetska sredstva namijenjena subvencioniranju kupovine vozila, odnosno da u trenutku prijave ne budu već dodijeljena drugim korisnicima.

Drugi danas usvojeni program odnosi se na fizička lica, poticaj pri kupovini električnih vozila u ukupnom iznosu od 500.000 KM. Korisnik ove subvencije može biti fizičko lice, državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u FBiH i navršenih 18 godina života koji podnese zahtjev, dostavi dokumentaciju i ispunjava uslove u skladu sa javnim pozivom te da u trenutku podnošenja zahtjeva postoje raspoloživa budžetska sredstva namijenjena subvencioniranju kupovine vozila.

Kako su naglasili, sufinansiranjem kupovine električnih i hibridnih automobila Vlada FBiH vrši direktni utjecaj na poboljšanje kvaliteta zraka, kao i smanjenja izvora zagađenja zraka, odnosno smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Cilj subvencioniranja je, kako su istakli, neposredno podsticanje kupovine i upotrebe električnih vozila, u okviru sprovođenja mjera za poboljšanje kvaliteta zraka i unapređenja kvaliteta životne sredine.

Namjena ovih programa je dodjela subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima te fizičkim licima za kupovinu novih vozila registrovanih u FBiH u periodu od 1. januara do 11. decembra ove godine, koja imaju isključivo električni pogon i vozila koja, osim motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, pokreće i električni pogon (hibridna vozila).

Programima je propisano i visina iznosa koji se dodjeljuje kao finansijski poticaj i to za električna vozila 10.000 KM, hibridna električna plug-in vozila 7.000 KM te potpuno hibridna vozila 5.000 KM.

Finansijska sredstva privatnim preduzećima i poduzetnicima dodijelit će se za kupovinu najviše dva vozila, a fizičkim licima za kupovinu, odnosno registraciju jednog vozila.

Ove subvencije su grant sredstva i dodjeljivat će se po ovim programima i raspisanim javnim pozivima. Javni pozivi će biti objavljeni u Službenim novinama FBiH, jednom dnevnom listu i internetskoj stranici Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH, a ostaju otvoreni do 11. decembra ove godine ili utroška sredstava, saopćili su iz Vlade FBiH.

Ovo nije prvi put da vlast u FBiH subvencionira kupovinu električnih i hibridnih vozila. Prvi put je subvencionirala prošle godine u ukupnom iznosu od također milion KM.