Dodik opet zadužuje RS: Od Orbana uzima 58 miliona KM

Prvo zaduženje u iznosu od 58,7 miliona maraka ili 30 miliona eura će se realizovati kod Izvozno-uvozne banke Mađarske.

“Namjena kredita je obezbjeđivanje sredstava za finansiranje budžetskog deficita i refinansiranje dijela duga, a u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama RS-a”, navodi se u odluci Vlade.

Rok otplate kredita je deset godina po fiksnoj kamatnoj stopi od pet posto godišnje.

Glavnica i kamate će se plaćati godišnje, a već od 21. decembra ove godine treba da se vrati prvi dio.

Podsjećamo, u decembru prošle godine Republika Srpska se kod iste banke zadužila za 110 miliona eura pod gotovo identičnim uslovima.

Milioni od Viktora Orbana neće biti dovoljni, pa će se ponovo posegnuti za novcem domaćih banaka i fondova, javlja BN.

Vlada je na istoj sjednici usvojila odluku i o 63. emisiji petogodišnjih obveznica u vrijednosti 15 miliona KM.

Investitorima će biti ponuđeno 15.000 obveznica pojedinačne vrijednosti 1.000 maraka.

Kamata je šest odsto na godišnjem nivou, glavnica se isplaćuje godišnje u pet jednakih rata, gdje će svake godine biti vraćeno 20 odsto od nominalnog iznosa.

“Kamata se računa na neotplaćeni dio glavnice i isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije”, piše u odluci Vlade.

Inače, kada je ova godina u pitanju, RS je na berzi 13 puta pozajmljivala novac i povukla 685 miliona KM.

Preliminarni podaci, zaključno sa 31. julom ove godine pokazuju da je javni dug RS-a 5,18 milijardi maraka odnosno 33,6 posto procijenjenog BDP-a za ovu godinu.

Ukupan dug RS-a iznosi 6.16 milijardi maraka i iznosi 39,9 posto procijenjenog BDP-a za 2023. godinu.