Inicijalno testiranje ne sme da se koristi kao prevaga ka višoj ili nižoj oceni: Oglasili se iz školske uprave

Načelnik školske uprave Beograda Dragan Filipović izjavio je danas da inicijalno testiranje ne bi smelo da se koristi kao prevaga u korist više ili niže ocene.

“Nastavnik bi trebalo da osnaži učenika u pravcu da odgovara još jednom ako treba za bolju ocenu”, rekao je on za Tanjug.

Kako je objasnio, inicijalno testiranje, sistem koji je nekoliko godina unazad zaživeo u osnovnim i srednjim školama, je polazna osnova za planiranje nastavnog plana i programa za svakog predmetnog nastavnika, koje bi trebalo da pokaže prošlogodišnje znanje.

“Ja verujem da se naši nastavnici u tu svrhu i bave inicijalnim tesiranjem, odnosno da postavljaju zadatke kako bi mogli da na što bolji način planiraju nastvani plan i program za tekuću školsku godinu, a sve u smislu planiranja ishoda, odnosno ono što su učenici savladali”, ocenio je on.

Isitče da je učitelj taj koji prati šta se dešavalo u prethodnom razredu i koji ima mogućnost da ispravi neke stvari, odnosno da se vrati tokom tekuće školske godine na ono što je propušteno prošle godine. Kada je reč o osnovcima viših razreda, kao i srednjoškolcima, Filipović kaže da nastavnik može na osnovu inicijalnog testiranja da isprati situaciju sa učenicima i da ih na taj način što bolje pripremi za dalji stepen školovanja.

Naglasio je da se inicijalno testiranje ne dostavlja školskoj upravi i Ministarstvu prosvete, već da se ono isključivo koristi u samoj školi za potrebe rada na stručnim većima, na pedagoškom kolegijumu, kao i za rad stručne službe u školi, kako bi se pratio dalji napredak dece.

“Imamo iskustva da kod nekih nastavnika, sami đaci znaju da je inicijalni test osnov za dalje, i vrlo ozbiljno pristupaju izradi inicijalnog testa, dok imamo i situaciju gde učenici misle da znaju određeni predmet, sigurni su u to znanje i onda na kraju predaju prazan papir”, naveo je Filipović.

(Telegraf.rs)