Zašto je sve više “Nermina” nasilnika u porodici?

Okružno javno tužilaštvo u Doboju objavilo je detalje dvije uznemirujuće optužnice koje su podigli protiv dva nasilnika u porodici.

Jedna je podignuta protiv Ivana V, a druga protiv Džemala K.

Što se tiče Ivana, optuženom je produžen pritvor koji može trajati najduže 1 godinu i 6 mjeseci nakon potvrđivanja optužnice.

Optuženi se tereti da je u dužem vremenskom periodu od 2018. godine, pa do 15.08.2023. godine, u porodičnoj kući u Doboju, konstantno ugrožavao spokojstvo i tjelesni integritet svoje supruge oštećene V.D. tako što je istu fizički i psihički napadao, tukao dva puta sedmično, lupao stvari po kući, radeći to i u prisustvu maloljetne djece, te oštećenoj uputio ozbiljnu prijetnju da će ubiti i njene roditelje.

“Dana 15.08.2023. godine, poslije 22,30 časova, u porodičnoj kući, grad Doboj, nakon kraće verbalne rasprave uhvatio oštećenu za vrat i kosu, nakon čega se ista uspjela osloboditi i odgurnuti optuženog u namjeri da pobjegne iz kuće, nakon čega ju je isti sustigao na izlaznim vratima kuće, uhvatio za majicu i poderao, a oštećena se uspjela sakriti u podrum kuće, a zatim pored ograde dvorišta, da bi nakon desetak minuta je optuženi pronašao, zadao joj je udarac šakom po licu, a potom uhvatio za uho i kosu i vukao po travi, a sve je to trajalo nekih 15 do 20 minuta, a za to vrijeme joj je govorio kako nije sposobna odgajati djecu i da li je gledala snimak iz Gradačca.

Kada su ušli u kuću, oštećena je otišla u sobu gdje su se nalazila njihova maloljetna djeca sin (rođen 2012. godine) i kćerka (rođena 2016. godine), optuženi se oštećenoj obratio rječima da je ona pokvarila djecu, da ih nije znala vaspitati, a potom istoj u prisustvu djece zadao udarac otvorenom šakom u predjelu glave, od kojih udaraca je oštećena zadobila tjelesne povrede u vidu krvnog podliva iznad i ispod desnog oka, u predjelu desne nadlaktice i zadnje strane lijeve ušne školjke.

Optuženi je potom razbio sve telefone koji su bili u kući, nakon čega su djeca počela da plaču, a osumnjičeni je nastavio galamiti, rekavši da su za sve njihove probleme krivi roditelji oštećene, te da će ih ubiti”, uznemirujući su detalji iz optužnice protiv Ivana V, koji je odmah nakon ovoga uhapšen.

Ništa manje jezivi nisu navodi u optužnici protiv Džemala zvanog Džemo. I za njega je predloženo produženje pritvora te mu je isti produžen za još dva mjeseca. On je:

“U dužem vremenskom periodu nasiljem, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrožavao
spokojstvo i tjelesni integritet svoje supruge K.Š., i ostalih članova svoje porodice, da bi tako i dana 06.07.2023. godine u mjestu M., grad Doboj, oko 15 sati, svjestan da svojim ponašanjem može ugroziti spokojstvo svoje supruge K.Š., a što je i htio, pa nakon što se prethodno doveo u alkoholisano stanje sa koncentracijom alkohola u krvi od 1,72 g/kg alkohola u krvi došao u porodičnu kuću u kojoj zajedno boravi sa svojom suprugom K.Š. i njihovom zajedničkom djecom K.A. i maloljetnom …. koja je rođena 2007. godine, a u kojoj se tad nalazila i njegova punica Z., najprije prišao Š. i sa istom započeo verbalnu raspravu u prisustvu zajedničke djece govoreći joj “grobu jedan”, te je udario ramenom i odgurnuo, zbog čega je Š. otišla u spavaću sobu i pozvala policiju, te je za njom išao i Džemal, govoreći joj “grobu jedan gdje mi je oružje”, nakon čega je oštećena zajedno sa djecom pobjegla iz kuće.

Isti je nastavio da je verbalno vrijeđa, pa po silasku sa sprata kuće prišao svojoj punici S.Z. i istu verbalno vrijeđao, pa po dolasku policijskih službenika, radi postupanja po prijavi, oko 16 sati, upućivao razne prijetnje policijskim službenicima Č.O. i S.N., govoreći im “ne možete vi meni ništa”, “u moje dvorište si došao”.

Kada mu je policijski službenik Č.O. saopštio da je lišen slobode isti se silom opirao lišenju, odnosno sprečavao službeno lice da izvrši službenu radnju lišenja slobode na način da je policijskom službeniku S.N., koji ga je uhvatio za desnu ruku u namjeri da ga dovede u položaj za lišenje slobode, nanio tjelesne povrede u vidu uvrtanja lijevog ručnog zgloba i oguljotina kože na desnoj podlaktici.”

U oglasu je naveden broj šasije i motora kao i registarska oznaka vozila. Audi A8 koji se prodaje za početnu cijenu od 36 hiljada maraka. Da je riječ o vozilu kojeg je 2016. naručio Mladen Ivanić potvrđuje registarska oznaka E57-K-225, u kojem se dovezao na Mostarski sajam 2017. godine.Okružno javno tužilaštvo u Doboju, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnicu protiv Ivana Vrdoljaka (36), zbog počinjenog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Optužnicu je 07.09.2023.godine potvrdio sudija za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Doboju, a optuženom je produžen pritvor koji može trajati najduže godinu i 6 mjeseci nakon potvrđivanja optužnice, uz redovnu sudsku kontrolu opravdanosti mjere pritvora.
Uhvatio suprugu za vrat i kosu

Optuženi se tereti da je u dužem vremenskom periodu od 2018. godine, pa do 15.08.2023. godine, u porodičnoj kući u Doboju, konstantno ugrožavao spokojstvo i tjelesni integritet svoje supruge oštećene V.D. tako što je istu fizički i psihički napadao, tukao dva puta sedmično, lupao stvari po kući, radeći to i u prisustvu maloljetne djece, te oštećenoj uputio ozbiljnu prijetnju da će ubiti i njene roditelje.

Tako je 15.08.2023. godine, poslije 22.30 sati, u porodičnoj u Doboju, nakon kraće verbalne rasprave uhvatio suprugu za vrat i kosu, nakon čega se ina uspjela osloboditi i odgurnuti optuženog u namjeri da pobjegne iz kuće. On ju je sustigao na izlaznim vratima kuće, uhvatio za majicu i poderao je, a oštećena se uspjela sakriti u podrum kuće, a zatim pored ograde dvorišta, da bi je nakon desetak minuta optuženi pronašao.

– Zadao joj je udarac šakom po licu, a potom uhvatio za uho i kosu i vukao po travi, a sve je to trajalo nekih 15 do 20 minuta, a za to vrijeme joj je govorio kako nije sposobna odgajati djecu i da li je gledala snimak iz Gradačca, a kada su ušli u kuću, oštećena je otišla u sobu gdje su se nalazila njihova maloljetna djeca sin … (rođen 2012. godine) i kćerka … (rođena 2016. godine). Optuženi se oštećenoj obratio rječima da je ona pokvarila djecu, da ih nije znala vaspitati, a potom istoj u prisustvu djece zadao udarac otvorenom šakom u predjelu glave, od kojih udaraca je oštećena zadobila tjelesne povrede u vidu krvnog podliva iznad i ispod desnog oka, u predjelu desne nadlaktice i zadnje strane lijeve ušne školjke- navodi se u optužnici.
Razbio sve telefone koji su bili u kući

Vrdoljak je potom razbio sve telefone koji su bili u kući, nakon čega su djeca počela da plaču, a on je nastavio galamiti, rekavši da su za sve njihove probleme krivi roditelji oštećene, te da će ih ubiti.